среда, 3 сентября 2014 г.

Висновок комітету 03.09.2014 на Проект Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 4490а-1 від 28.08.2014

Висновок комітету 03.09.2014 на Проект Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 4490а-1 від 28.08.2014
До реєстр. № 4490а від 13.08.2014 р.
та реєстр. № 4490а -1 від 28.08.2014 р.

 Верховна Рада України

Комітет на своєму засіданні 03 вересня 2014 року розглянув  альтернативні проекти  законів України «Про внутрішньо переміщених осіб» реєстр. № 4490а від 13.08.2014 р., внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» реєстр. № 4490а-1 від 28.08.2014 р., внесений народними депутатами України Пацканом В.В.,Геращенко І.В., Іоновою М.М., Луценко І.С., Шевченком А.В., Бенюком Б.М. та Кайдою О.П.
 Законопроекти подані у порядку законодавчої ініціативи відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України.
Законопроектом «Про внутрішньо переміщених осіб» (реєстр. № 4490а) передбачається закріпити гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, заборону примусового повернення внутрішньо переміщеної особи та членів його сім’ї до місця постійного проживання або території, де їх життю або свободі загрожує небезпека.
Основними цілями законопроекту є врегулювання питання статусу внутрішньо переміщених осіб; визначення чіткого, прозорого і спрощеного механізму його набуття; урегулювання особливостей реалізації основних конституційних прав громадян за місцем їх тимчасового проживання; надання додаткового сприяння у психологічній, соціальній, економічній реабілітації внутрішньо переміщених осіб.
Законопроектом передбачено урегулювати правовий статус осіб, яких визнано внутрішньо переміщеними особами, у тому числі механізми реалізації права внутрішньо переміщеної особи на: оформлення документів; на пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України; на працю; на провадження підприємницької діяльності; на соціальний захист та соціальне забезпечення; на охорону здоров'я та медичну допомогу; на освіту; на участь у виборах та референдумах; на направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів; на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; на судовий захист.
Законопроектом встановлюються повноваження Кабінету Міністрів України; центральних органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах: міграції; захисту державного кордону; трудових відносин і соціального захисту населення; охорони здоров'я; освіти, а також органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, органів місцевого самоврядування, органів опіки та піклування тощо.
За твердженням автора законопроекту реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.
Законопроект «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (реєстр. № 4490а-1) передбачає забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України, прав і свобод внутрішньо переселених осіб - громадян України,  а також завдяки організаційно-інформаційним засобам забезпечити для них належні умови соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні, продовження здобуття освіти, сприяння можливості залучення коштів гуманітарної, благодійної допомоги, в т.ч. – з боку міжнародних установ, організацій та закордонних країн.
Законопроект спрямований на вирішення нагальних питань з обліку та життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей у нових умовах проживання, спрощення порядку тимчасової реєстрації вимушених переселенців, містить норми щодо удосконалення порядку та скорочення граничних строків розгляду заяв про оформлення, переоформлення, продовження соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, забезпечення їх соціальними та медичними послугами.
За твердженням авторів законопроекту, прийняття цього Закону потребує джерел додаткового фінансування.
  Комітет, розглянувши 03.09.2014 р. на своєму засіданні зазначені альтернативні законопроекти ухвалив рекомендувати Верховній Раді України:
1. Проект  закону України «Про внутрішньо переміщених осіб» реєстр. № 4490а від 13.08.2014 р., внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. за результатами розгляду у першому читанні відхилити;
2. Проект закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» реєстр. № 4490а-1 від 28.08.2014 р., внесений народними депутатами України Пацканом В.В.,Геращенко І.В., Іоновою М.М., Луценко І.С., Шевченком А.В., Бенюком Б.М. та Кайдою О.П.  за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.
    Комітет вважає за доцільне при доопрацюванні та підготовці зазначеного законопроекту до другого читання врахувати окремі положення законопроекту «Про внутрішньо переміщених осіб» (реєстр. № 4490а).
Співдоповідачем з цього питання визначено народного депутата України,  Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича.


Голова Комітету                                                                    В.В. Пацкан

Комментариев нет:

Отправить комментарий