пятница, 17 апреля 2009 г.

Держфінпослуг: "Споживач - понад усе!"

16.04.2009
Держфінпослуг: "Споживач - понад усе!"
Відчайдушний крик регулятора
Аннотация:
Об обнародовании обращения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины к участникам рынка страховых услуг
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Обращение от 16.04.2009 № 259

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Розпорядження від 16.04.2009 р. № 259
Про оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до учасників ринку страхових послуг
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо захисту інтересів споживачів фінансових послуг, з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг як в цілому на ринку небанківського фінансового сектора, так і безпосередньо на ринку страхових послуг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Довести звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (додається) до відома учасників ринку страхових послуг.
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом публікації у відповідних засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Держфінпослуг.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду.
Голова Комісії В. Суслов
Протокол засідання Комісії від 16 квітня 2009 р. № 471

Додаток
Учасникам ринку страхових послуг
Звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
У зв'язку з негативними проявами на ринках небанківських фінансових послуг, які сталися внаслідок світової фінансової кризи, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) наголошує на пріоритетності у своїй діяльності захисту інтересів споживачів фінансових послуг на ринках небанківських фінансових послуг, зокрема, у сфері діяльності страхових компаній.
Пріоритетність зазначеного напряму роботи Держфінпослуг буде означати вжиття невідкладних та реальних, виходячи з повноважень Держфінпослуг, кроків по усуненню порушень прав споживачів страхових послуг, а саме:
вжиття жорстких адекватних заходів впливу до страховиків у разі невиконання та/або неналежного виконання ними зобов'язань за укладеними договорами страхування;
створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану та діяльності в цілому тим страховикам, якими розроблені та реалізуються якісні страхові продукти та які забезпечують належне врегулювання заявлених страхувальниками збитків.
Невиконання договірних зобов'язань є прямим порушенням конституційних прав громадян, порядку надання фінансових послуг.
Держфінпослуг вважає неприпустимою наявність у діяльності страховиків порушень вимог законодавства про фінансові послуги, насамперед в частині:
1) недотримання страховиками вимог, встановлених законодавством щодо платоспроможності;
2) укладання договорів страхування не у відповідності до правил страхування;
3) обмеження та/або порушення прав страхувальників, визначених законодавством та/або договором страхування;
4) безпідставної відмови у здійсненні страхової виплати або сплати страхового відшкодування;
5) невиконання обов'язку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування в належному обсязі та у передбачений договором страхування термін;
6) невиконання страховиками інших своїх зобов'язань у порядку, терміни та строки згідно з укладеними договорами страхування;
7) використання правил страхування, які не відповідають вимогам законодавства;
8) поширення страховими компаніями в будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про їх діяльність у сфері фінансових послуг;
9) обмеження та/або порушення права страхувальників та потенційних споживачів страхових послуг на доступ до інформації щодо діяльності страхової компанії, в тому числі щодо відомостей про фінансові показники та економічний стан страховика, які підлягають обов'язковому оприлюдненню, переліку керівників страховика та його відокремлених підрозділів, переліку страхових продуктів, що пропонуються страховиком, цін/тарифів страхових послуг, іншої інформації з питань надання фінансових послуг та інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.
У разі виявлення вищезазначених порушень Держфінпослуг буде вживати всіх передбачених законодавством заходів впливу з метою усунення порушень та захисту інтересів споживачів фінансових послуг.
Держфінпослуг звертає увагу на необхідність проведення страховиками самостійної перевірки наявних у них правил страхування з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства, а також приведення умов договорів страхування у відповідність до правил страхування.
Разом з тим, враховуючи відсутність будь-якої фінансової підтримки належного рівня ліквідності фінансових установ з боку держави в умовах кризової ситуації, що склалася у небанківському фінансовому секторі, Держфінпослуг звернулась до Національного банку України з пропозицією щодо опрацювання програми спільних дій з подолання кризи в небанківському фінансовому секторі.
Держфінпослуг, зокрема, наполягає на першочерговому вирішенні питань щодо оперативного запровадження механізмів підтримання ліквідності фінансових установ, у т. ч. страховиків, створення фонду гарантування страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній, що зосереджуватимуться на рахунках Національного банку України, із забезпеченням вільного доступу страховиків до таких коштів з метою здійснення страхових виплат (відшкодувань).
Крім того, Держфінпослуг виступила з ініціативою поширення практики проведення валютних аукціонів для забезпечення потреб страхувальників - фізичних осіб в іноземній валюті по договорах страхування життя, в яких грошові зобов'язання сторін визначені у вільноконвертованій валюті, із забезпеченням використання придбаної іноземної валюти за цільовим призначенням.
Держфінпослуг також підтримує внесений до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України" (реєстр. № 4254 від 20.03.2009) та проект Закону України "Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України" (реєстр. № 3306 від 23.12.2008), які передбачають ряд антикризових заходів на підтримку суб'єктів страхового ринку, та продовжує роботу по супроводженню законопроектів, спрямованих на подолання наслідків впливу проявів фінансової кризи на страховий ринок України.
Голова В. Суслов
Теги: небанковские финансовые учреждения, страхование, страховые услуги, финансовые услуги
Оприлюднення в періодиці:
«Українська інвестиційна газета», 2009, 05, 12, 17-18 
Джерело: www.ligazakon.ua
© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.