вторник, 31 июля 2007 г.

Система кредитних спілок України: сучасний стан та можливі виклики


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Липень 2007 року
Система кредитних спілок України: сучасний стан таможливі виклики 
Андрій Оленчик, член Комісії – директор департаменту нагляду за кредитними установами Держфінпослуг
Кількість кредитних спілок в Україні
Всього до появи Держфінпослуг було зареєстровано близько 1500 кредитних спілок. Ще 142 КС - у Держфінпослуг. Проведено ліквідацію 30 неперереєстрованих КС.
Станом на 11.10.2007 р. у Державному реєстрі фінансових установ знаходиться інформація  про 789 кредитних спілок, в тому числі 6 ОКС. З Реєстру виключено 45 кредитних спілок, в тому числі 16 примусово.
Станом на 11.10.2007 р. було 524 діючих ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (всього за весь час такі ліцензії видавалися більше 1000 разів). З них 225 ліцензій видано повторно (загальна кількість ліцензії, дія яких завершилася на цей момент, склала 392). 290 ліцензій видавалося на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
З різних причин станом на 11.10.2007 р. було анульовано 132 ліцензії. В свою чергу, рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії приймалося 227 разів.

Основні показники звітності кредитних спілок
Показник
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.07.2007
Загальна кількістьчленів КС (тис.), в т. ч.
519
788
1231
2107
Кількість членів КС, які мають депозити
55
62
79,1
131
Кількість членів КС, які мають кредити
212
306
497,1
627
Загальні активи (млн. грн.)
545,7
864,8
1939,5
3953,8
Загальна сума внесків  на  депозитні рахунки членів кредитних спілок (млн. грн.)
323
552,4
1145,9
2452,2
Сума кредитів (млн. грн.)
445,2
713
1441,6
3111,3
Капітал (млн. грн.)
172,1
245,3
668,5
1299,8

Кредитні спілки та їх відокремлені підрозділи в Держреєстрі
Показник
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.07.2007
Кількість кредитних спілок в Держреєстрі
622
723
763
789
Кількість відокремлених підрозділів в Держреєстрі
193
457
734
1048

Структура капіталу кредитних спілок
Сума, млн. грн.
01.01.2004
Питома вага без ФР
01.01.05.
Питома вага без ФР
01.01.2006
Питома вага без ФР
01.07.2007
Питома вага
Резервний капітал
18,6
10,3
37,7
14,5
77,3
11,4
211,8
16,3
Пайовий капітал
145,4
80,9
197,1
75,9
551,1
81,4
984,8
75,8
Додатковий капітал
15,8
8,8
24,8
9,6
48,7
7,2
101,4
7,8
Нерозподілений дохід
-7,7

-14,3

-8,6

1,8
0,1
Капітал всього
172,1
100
245,3
100
668,5
100
1299,8
100
  
Аналіз дотримання основних критеріїв та фінансових нормативів
Показник
Значення показника
%  КС, які не дотримуються критеріїв на 01.04.04
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.05
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.06
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.07.07
Капітал до суми загальних зобов’язань 
>=10 %
22,4
16,5
12,7
7,1
Коефіцієнт платоспроможності
>= 8 %
17,2
12,3
7,1
5,7
Резервний капітал до активів
>= 15%
80
72,9
80,3
79,5
Співвідношення кредитів членам КС до активів збільшених на РЗПВ
>= 60%
--
--
--
11,1
∑ прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів до суми регулятивного капіталу (власних коштів) за винятком капіталу, сформованого за рахунок додаткових пайових внесків
<=100%
30,6
25,7
19,7
18,8
∑  прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
<=10%
28,8
23
15,5
15,8
∑ зобов’язань, на які нараховуються проценти до суми продуктивних активів
<=100 %
14
12,8
10,3
5,4
Норматив прибутковості 
>=100 %
33,8
36
27,4
21,1
Норматив миттєвої ліквідності
>= 10%
5
2,8
2,8
1,1
Норматив короткострокової ліквідності
>=100%
18,4
17,5
14,7
12,9

Класифікація кредитних спілок за розміром активів

Розмір активів
Кількість кредитних спілок
Кількість членів кредитних спілок
Активи (грн.)
на 01.07.07
% до загальної кількості
на 01.07.07
% до
загальної кількості
членів КС
на
 01.07.07
% до загальної
суми активів
<500тис.
273
36,8
74,4
3,5
41,6
1,1
500тис.-1млн.
89
12,0
81,4
3,9
64,0
1,6
1млн.-2 млн.
108
14,6
210,8
10,1
156,7
4,0
2млн.-5 млн.
128
17,3
275,7
13,1
413,7
10,5
5млн.-10 млн.
70
9,4
451,0
21,4
494,6
12,5
10млн. - 20 млн.
40
5,4
253,5
12,0
564,2
14,3
20млн.-50 млн.
21
2,8
162,9
7,7
681,9
17,2
50млн.-100 млн.
6
0,8
15,4
0,7
451,1
11,3
> 100 млн.
6
0,9
582,3
27,6
1086,0
27,5
 Всього
741
100
2107, 4
100
3953,8
100
  
Структура членства кредитних спілок
Активність членів КС
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006

01.07.2007

Кількість активних членів КС , тис. осіб
267
368
576
758
Питома вага активних членів КС від загальної кількості членів КС, %
51,4
46,7
46,8
35,97
Питома вага вкладників у загальній кількості членів (%)
10,59
7,86
7,13
6,22
Питома вага позичальників у загальній кількості членів (%)
40,8
38,8
38,69
29,76
Середній розмір кредиту, грн.
2100
2330
2741
4960
Середній розмір депозиту, грн.
5873
8909
13731
18720

Структура кредитного портфелю (%)
Показники
01.01.2005
01.01.2006
01.07.2007
Комерційні кредити
15,2
14,5
15,0
Кредити, надані на ведення особистих селянських та фермерських господарств
2,6
2,8
3,5
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла
8,6
7,4
7,7
Споживчі кредити
50,3
52,8
47,1
Інші цілі
23,3
22,5
26,7
Всього
100
100
100


Класифікація кредитів та вкладів за термінами
Термін
Кредити,
% від загальної суми кредитів
Депозити,
% від загальної суми депозитів

до 3-х місяців
2
5

від 3-12 місяців
62
65

більше 12 місяців
36
30

Середньозважені процентні ставки за видами кредитів

Види кредиту

Середньозважена % ставка
комерційні
39,4
фермерські
39,2
особисті селянські
39,07
житлові
28,3
споживчі
42,6
інші потреби
44,6
загальна середньозважена за всіма кредитами
41,8
 
Тенденції останніх 36 місяців
кредитні спілки демонструють високі темпи зростання всіх основних показників діяльності (активи – в 7 разів, члени – в 4 рази, кредити – в 7 разів, депозити – в 7,5 разів, капітал – в 7,5 разів)
значно підвищився рівень капіталізації переважної більшості кредитних спілок (резервний капітал зріс у 11 разів), а також суттєво покращився фінансовий стан частини кредитних спілок, які 36 місяців тому оцінювалися як недостатньо фінансово стабільні та платоспроможні (із приблизно 130 КС до менше 40)
динаміка утворення нових кредитних спілок є незначною в порівнянні із динамікою формування мережі відокремлених підрозділів уже діючих на ринку кредитних спілок (кількість КС зросла у 1,2 рази, а кількість філій – більш як у 5 разів. Таким чином, кількість майданчиків для надання послуг зросла більш як в 2 рази)

Виклики на наступні 36 місяців
Забезпечення здатності  підтримання платіжеспроможності та ліквідності кредитних спілок за умови виникнення системних фінансових криз або суттєвих змін ринкової кон‘юктури
Мінімізація ризиків несприятливих законодавчих змін та незбалансованої регуляторної політики, запровадження реального саморегулювання
Створення  достатніх технологічних та ресурсних можливостей для освоєння нових та утримання традиційних ринкових ніш в умовах агресивного конкурентного середовища
Завершення  якісної консолідації системи кредитних спілок і запровадження єдиної загальнонаціональної програми підтримання їх фінансової стабільності та гарантування вкладів їх членів
Впровадженняя позитивного національного бренду кредитних спілок на основі поєднання принципів ринкової ефективності, соціальної відповідальності та кооперативних засад в управлінні

Антикризова стійкість
Проведення  макроекономічного аналізу та аналізу ринкових тенденцій і випереджувальна адаптація фінансової політики кредитних спілок
Забезпечення “кредитних вікон” для підтримки платіжеспроможності та ліквідності в умовах нестандартної ринкової ситуації
Протидія несприятливим для кредитних спілок заходам, що вживаються урядом або НБУ з метою відновлення макроекономісної або монетарної стабільності

Захист у взаємовідносинах з державою
Формування стійкого лобі у парламенті та уряді
Забезпечення оперативної та адекватної підтримки кредитних спілок у взаємовідносинах з правоохоронними та фіскальними органами
Забезпечення зваженого державного регулювання та його поєднання із саморегулюванням з боку системи кредитних спілок (надання статусу СРО, “паралельна (дзеркальна) модель”, “модель повного локального саморегулювання”

Ринкова позиція
Вироблення узгодженої ринкової стратегії, формування “цільових пулів” кредитних спілок та концентраціія ресурсів
Утворення та контроль необхідної сервісної інфраструктури
Забезпечення доступу  до дешевих та довгих грошей в межах України та за кордоном

Якість та стабільність
Супроводження процесу якісної консолідації та оздоровлення системи кредитних спілок
Запровадження єдиної загальнонаціональної програми підтримання фінансової стабільності кредитних спілок
Запровадження системи гарантування (страхування) вкладів членів кредитних спілок

Бренд та піар
Вироблення та впровадження єдиного національного ринкового бренду системи кредитних спілок
Впровадження ефективної інформаційної політики та протидія “чорному піару”
Проведення широкої просвітницької діяльності та створення корпоративних механізмів протидії нецивилізованій поведінці на ринку

Джерело:  Держфінпослуг (липень 2007 року)
© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2007/07/blog-post_31.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.