пятница, 22 апреля 2011 г.

Cуд вказав Держфінпослуг на Конституцію

22.04.2011
Cуд вказав Держфінпослуг на Конституцію

Суд не приймає до уваги Розпорядження № 1203 від 15.10.2008 року „Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок" виданим Державною комісією по регулюванню ринку фінансових послуг України з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення стабільності, надійності і безпеки діяльності кредитних спілок, яким передбачено право кредитних спілок відмовляти в поверненні додаткових пайових внесків у разі припинення членства в кредитній спілці у разі наявності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками на депозитні рахунки, оскільки виходячи з положень ст. 8, 64 Конституції України, якщо будь - який закон чи інший нормативно - правовий акт передбачає обмеження тих чи інших прав та свобод людини, крім тих. що визначені Конституцією України, ці обмеження не є правовими, суперечать Конституції України, а тому не повинні братися до уваги.
 
Приклад 1
Справа № 2-6598/09 

РIШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

26 травня 2009 року Приморський районний суд м. Одеси

у складі: головуючого судді Загороднюка B.I.

при секретарі Сребняк І.A.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі справу за позовом ОСОБА_1 до кредитної спілки «Україна» про стягнення пайового внеску та відсотків, розірвання договору, 

ВСТАНОВИВ:

Позивачка звернувся з позовом до відповідача та просить стягнути на її користь з Кредитної спілки «Україна» пайові внески на загальну суму 3 0000 гривень та судові витрати.

При цьому посилається на те. що 10.09.2008 року між нею та відповідачем було укладено договір № КВ-100908Ж про внесення депозиту в розмірі 10000 гривень за програмою «ювілейна». За умовами цього договору відповідач зобов’язався сплачувати їй 28 % річних, з нарахуванням доходів щомісячно і виплатою їх 10 числа кожного місяця. Кінцевий строк повернення було визначено до 10.09.2009 року. Вона з моменту укладення договору не отримувала нараховані відсотки. В зв’язку з чим вона 04.02.2009 року звернулася до відповідача про виплату відсотків та повернення депозитного внеску і урегулювання конфлікту в досудовому порядку, але до теперішнього часу не отримала відповіді.

Згідно умов договору та діючого законодавства основний, додатковий та інші пайові внески, а також нараховані відсотки є власністю члена кредитної спілки «Україна». Тому вважає, що дії відповідача порушують її право власності, яке захищено Конституцією України та Цивільним законодавством. 

В судовому засіданні позивачка підтримала заявлені вимоги та просила стягнути відсотки станом на момент ухвалення рішення з розрахунку 1 % річних, як це передбачено договором. 

Представник відповідача в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, тому суд вважає за можливе розглянути позов за його відсутністю та ухвалити заочне рішення.

Вислухавши пояснення позивачки, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 10.09.2008 року між позивачкою - ОСОБА_1 та відповідачем - кредитною спілкою «Україна» було укладено договір про внесок члена кредитної спілки «Україна» на депозитний рахунок № КВ-100908Ж за програмою «Ювілейна», з виплатою позивачці 28 % річних.

Як вбачається з пояснень позивачки, кредитна спілка «Україна» належним чином не виконала своїх зобов’язань, а саме не виплачує нараховані відсотки з моменту укладення договору.

04.02.2009 року позивачка звернулася до кредитної спілки «Україна» з вимогами сплатити належні їй відсотки, повернути їй депозитний внесок та вирішити спір в досудовому порядку, але їй було відмовлено в цьому з посиланням на Розпорядження № 1203 від 15.10.2008 року „Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок" виданим Державною комісією по регулюванню ринку фінансових послуг України з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення стабільності, надійності і безпеки діяльності кредитних спілок., .

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України „Про кредитні спілки", внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також: нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки, відповідно до п.2 ч, 2 ст. 23 Закону України „Про кредитні спілки", має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України „Про кредитні спілки" член кредитної спілки має право одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо Інше не передбачено статутом кредитної спілки.

Частина 7 ст. 10 Закону України „Про кредитні спілки" передбачає, що повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором. 

Пунктом 3.5 вищезазначеного Договору передбачено, що у випадку дострокового часткового або повного повернення суми внеску відсоткова ставка по сумі, що достроково видається, перераховуються із розрахунку 1 % річних при цьому грошові кошти за договором виплачуються не пізніше 30 банківських днів з дня який іде за днем реєстрації заяви члена Спілки.

Кредитна спілка «Україна» належним чином не виконала своїх зобов’язань, а саме з моменту укладення договору не сплачує нараховані на внесок відсотки.

Відповідно ‘до ст. 525 ЦК України не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язання, крім випадків, передбачених законом або договором. 

ст. 526 ЦК України встановлює, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), як це передбачено ст. 530 ЦК України.

Пунктами 2, 4 ч. 1 ст. 6П ЦК України передбачено, що разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов’язання та відшкодування збитків та моральної шкоди. Тому суд вважає, що договір укладений між сторонами про внсення внеску на депозитний рахунок від 29.05.2008 року слід розірвати.

Також відповідно до ст. 623 ЦК України боржник, який прострочив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Згідно проведених позивачем розрахунків сума стягнення з відповідача складається з депозитного внеску в розмірі 10000 гривень та суми процентів за період з вересня 2008 року по травень 2009 року (8 місяців*8, 3 гривні=66, 67 гривні), виходячи зі зменшеної ставки відсотків (1 % річних), а загальна сума заборгованості становить 10066 гривень 67 копійок.

Своїми діями відповідач, порушив вимоги ст. 610 ЦК України, не виконавши свої зобов’язання за договором, відмовивши позивачці у виплаті відсотків та депозитного внеску, тому вищезазначена сума заборгованості підлягає стягненню з відповідача на користь позивачки.

Суд не приймає до уваги Розпорядження № 1203 від 15.10.2008 року „Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок" виданим Державною комісією по регулюванню ринку фінансових послуг України з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення стабільності, надійності і безпеки діяльності кредитних спілок, , яким передбачено право кредитних спілок відмовляти в поверненні додаткових пайових внесків у разі припинення членства в кредитній спілці у разі наявності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками на депозитні рахунки, оскільки виходячи з положень ст. 8, 64 Конституції України, якщо будь - який закон чи інший нормативно - правовий акт передбачає обмеження тих чи інших прав та свобод людини, крім тих. що визначені Конституцією України, ці обмеження не є правовими, суперечать Конституції України, а тому не повинні братися до уваги.


Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. 

Також органи виконавчої влади і за їх уповноваженням громадські організації зобов’язані видавати такі підзаконні нормативні акти, які повністю відповідають конституційним положенням про основні права, свободи й обов’язки громадян. Норми поточного, галузевого законодавства не можуть обмежувати конституційні права і обов’язки громадян при їх конкретизації й розвитку, якщо це прямо не передбачено Конституцією.

У відповідності до ст. ст. 2, 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 та ст. ст. 81, 88 ЦПК України з відповідача слід стягнути на користь позивачки судові витрати за сплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в сумі 30 гривень, а на користь держави слід стягнути державне мито в розмірі 100 гривень 66 копійок.

Керуючись ст. ст. 8, 41, 64 Конституції України, ст. ст. 525, 526, 530, 610, 611, 623 ЦК України, ст. ст. 2, 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93, ст. 2 Закону від 3 липня 1991 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення», ст. ст. 81, 88, 213-215. 224-226 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з кредитної спілки «Україна» на користь ОСОБА_1 грошову суму в розмірі 10066 (десять тисяч шістдесят шість) гривень 66 копійок.

Стягнути з кредитної спілки «Україна» на користь держави грошову суму в розмірі 100 (сто) гривень 66 копійок.

Рішення суду може бути переглянуте за заявою відповідача, якій не приймав участі при розгляді справи, поданої протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено, про що протягом десяти днів з дня проголошення подається заява про апеляційне оскарження рішення суду. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, або в термін десяти днів з дня проголошення, без подання попередньої заяви про оскарження. 

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15682758

Приклад 2
 Справа №2-5309/11

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2011 року Приморський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючої судді Шенцевої О.П.,

при секретарі Соболевій О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Перше кредитне товариство» про стягнення коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить стягнути на свою користь з Кредитної спілки «Перше кредитне товариство»внесок у розмірі 300000 гривень.

Відповідно до договору № ОД-1/0085/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06 квітня 2009 року його внесок складає 180000 гривень.

Відповідно до договору № ОД-1/0124/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05 травня 2009 року його внесок складає 120000 гривень.

При його зверненні до відповідача з проханням повернути суму внеску йому в цьому було відмовлено.

Також відповідно до депозитних договорів № ОД-1/0085/09/432 від 06 квітня 2009, № ОД-1/0124/09/432 від 05 травня 2009 року сума виплат відсотків складає 62476 грн. 70 коп.

Згідно умов договору та діючого законодавства основний, додатковий та інші пайові внески, а також нараховані відсотки є власністю члена кредитної спілки. Тому суд вважає, що дії відповідача порушують право власності позивача, яке захищено Конституцією України та Цивільним законодавством.

У судове засідання позивач не з’явився, але в матеріалах справи достатньо доказів для винесення рішення.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, тому суд вважає за можливе розглянути позов за його відсутністю та ухвалити заочне рішення.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов обґрунтований та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є членом Кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Відповідно до договору № ОД-1/0085/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06 квітня 2009 року його внесок складає 180000 гривень.

Відповідно до договору № ОД-1/0124/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05 травня 2009 року його внесок складає 120000 гривень.

Позивач звернувся до відповідача з проханням повернути суму внеску.

Відповідачем не було надано суду жодного доказу виплати позивачу його внеску в розмірі 300000 гривень відповідно до договору № ОД-1/0124/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06 квітня 2009 року.

Таким чином, сума заборгованості по депозитному договору відповідача перед позивачем складає 300000 гривень.

Також відповідачем позивачу не була виплачена сума відсотків.

Відповідно до депозитних договорів № ОД-1/0085/09/432 від 06 квітня 2009, № ОД-1/0124/09/432 від 05 травня 2009 року сума виплат відсотків складає 62476 грн. 70 коп.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України „Про кредитні спілки", внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також: нарахована на такі кошти та пайові внески плата (відсотків) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки, відповідно до п.2 ч.2 ст. 23 Закону України „Про кредитні спілки", має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України „Про кредитні спілки" член кредитної спілки має право одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки.

Частина 7 ст. 10 Закону України „Про кредитні спілки" передбачає, що повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів проводиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Кредитна спілка «Перше кредитне товариство»належним чином не виконала своїх зобов’язань, а саме не повернула грошову суму внеску на депозитний рахунок.

Відповідно до ст. 525 ЦК України не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом або договором.

Ст. 526 ЦК України встановлює, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Якщо в зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), як це передбачено ст. 530 ЦК України.

Суд не приймає до уваги Розпорядження № 1203 від 15.10.2008 року „Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок" виданим Державною комісією по регулюванню ринку фінансових послуг України з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення стабільності, надійності і безпеки діяльності кредитних спілок, яким передбачено право кредитних спілок відмовляти в поверненні додаткових пайових внесків у разі припинення членства в кредитній спілці у разі наявності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками на депозитні рахунки, оскільки виходячи з положень ст. 8, 64 Конституції України, якщо будь - який закон чи інший нормативно - правовий акт передбачає обмеження тих чи інших прав та свобод людини, крім тих, що визначені Конституцією України, ці обмеження не є правовими, суперечать Конституції України, а тому не повинні братися до уваги.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Також, органи виконавчої влади і за їх уповноваженням громадські організації зобов'язані видавати такі підзаконні нормативні акти, які повністю відповідають конституційним положенням про основні права, свободи й обов'язки громадян. Норми поточного, галузевого законодавства не можуть обмежувати конституційні права і обов'язки громадян при їх конкретизації й розвитку, якщо це прямо не передбачено Конституцією.

Суд задовольняє позовні вимоги позивача.

Згідно ч.1 ст. ст. 81, 88 ЦПК України підлягають стягненню з відповідача на користь держави судові витрати в розмірі 362,47 грн. за сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення на користь позивача у розмірі 120 гривень.

У відповідності до ст. ст. 2, 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»від 21 січня 1993 року №7-93, керуючись ст. ст. 8, 41, 64 Конституції України, ст. ст. 525, 526, 530, 610, 611, 623 ЦК України, ст.ст. 81, 88, 213-215, 224-226 ЦПК України, суд –

ВИРІШИВ:

          Позов ОСОБА_1 задовольнити.

Стягнути з кредитної спілки «Перше кредитне товариство»на користь ОСОБА_1 внесок по договору № ОД-1/0124/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05 травня 2009 року - 120000 гривень, внесок по договору № ОД-1/0085/09/432 про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06 квітня 2009 року - 180000 гривень, невиплачені відсотки по депозитним договорам № ОД-1/0085/09/432 від 06 квітня 2009, № ОД-1/0124/09/432 від 05 травня 2009 року у розмірі 62476 грн. 70 коп., загальною сумою 362476,70 гривень.

Стягнути з кредитної спілки «Перше кредитне товариство»на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті інформаційно-технічного забезпечення у розмірі 120 гривень.

Стягнути з кредитної спілки «Перше кредитне товариство»на користь держави судові витрати в розмірі 362,47грн.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси шляхом подачі в 10 –ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Суддя
Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15499050

 Приклад 3
Державний герб України
   Справа 2- 736-10року
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2010року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого судді Плужник Т.Ф.
при секретарі Гусак І.Ю.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1
до КС « Альянс» про стягнення боргу ,-
ВИРІШИВ:
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу, в обгрунтування своїх вимог вказував, що між ним та кредитною спілкою укладено депозитні договори на залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок на умовах зворотності та платності : договір № 850 від 21.06.07року на строк 19 місяців у розмірі 50000грн. , процентна ставка по внеску 28% річних; договір № 1529 від 23.10.07року на строк 18 місяців у розмірі 10000грн., процентна ставка по внеску 27% річних; договір № 1040 від 25.06.08року на строк 19 місяців у розмірі 50000грн., процентна ставка по внеску 30% річних; договір № 1041 від 25.06.08року на строк 19 місяців у розмірі 50000грн., процентна ставка по внеску 30% річних. Відповідач зобов»язався виплачувати проценти щомісяця. 21.01.09року він звернувся з заявою в кредитну спілку з проханням повернути кошти по депозитному договору № 850 від 21.06.07року, термін дії якого закінчився; а також розірвати депозитні договори відповідно до п.7.2 в зв»язку з його незгодою з новими умовами договору , які були прийняті на загальних зборах 17.01.09року. 18.02.09року він отримав лист від правління КС « Альянс», в якому йому відмовили в поверненні коштів, мотивуючи рішення п.2.1 розпорядження Держкомфінпослуг № 1203 від 15.10.08року « Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок « та від 23.10.08року № 1236 « Про внесення змін до розпорядження Держкомфінпослуг від 15.10.08року № 1203», рішенням загальних зборів від 17.01.09року, на яких прийнято рішення з 01.02.09року по 31.07.09року річну процентну ставку за діючими договорами про залучення внеску на депозитні рахунки зменшити вдвічі . 25.02.2009р. він повторно написав вимогу про негайне повернення коштів по депозитному договору № 850 від 21.06.2007р., термін дії якого закінчився. Також в зв'язку з невиконанням умов депозитних договорів № 1529 від 23.10.2007р., № 1040 від 25.06.2008р., № 1041 від 25.06.2008р. в частині виплати відсотків, обумовлених п.1.3., п.3.2., що є свідомим порушенням норм Цивільного кодексу, а також у зв'язку з виконанням ним умови п.7.2. Договорів (заява вх.№47 від 21.01.2009р.), згідно якого ці договори вже є розірваними, в цій вимозі вимагав повернути належні йому кошти по всім договорам та сплатити відсотки, виходячи з фактичного строку користування вкладеними коштами до моменту повного виконання зобов'язань.
Своїм розпорядженням від 26.03.2009 № 213 Держфінпослуг скасувала розпорядження від 15.10.2008 № 1203 «Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок» та від 23.10.2008 № 1236 «Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 15.10.2008 № 1203». Цим самим Держфінпослуг скасувала мораторій на дострокове розірвання за ініціативою вкладників договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, який був практично визначений пунктом 2.1 розпорядження № 1203 із змінами. Основною передумовою прийняття зазначеного рішення з боку Держфінпослуг став висновок Міністерства юстиції України щодо необхідності скасування даного антикризового розпорядження, оскільки воно не пройшло державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством для реєстрації нормативно-правових актів, тобто з самого початку було незаконним.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами та доповненнями) кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.
Відповідно до свого статуту та ч. 1 та 2 ст. 21 Закону № 2908-ІІІ кредитна спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, приймає вступні, обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки: Кредитна спілка має право самостійно встановлювати розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.
За змістом ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не передбачено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншими актами цивільного законодавства. Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Ч.6 ст. 231 ЦК України встановлює, що штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
Ст. З Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" визначає, що розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України , що діяла у період за який сплачується пеня. Вважає, що в нього виникло право на стягнення заборгованості в судовому порядку згідно ст. 16 ЦК України. Просив стягнути з відповідача 192538,68грн. ( 160000грн. сума неповернутого внеску, 11276,28грн.-сума недоотриманих процентів по внескам, 21262,40грн. сума нарахованої пені в розмірі одноденної подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення ) та судові витрати.
В судовому засіданні позивач позовні вимоги підтримав , просив задоволити , пояснив, що він уклав з КС « Альянс» чотири депозитні договори на залучення внесків члена кредитної спілки на загальну суму 160000грн. На сьогоднійшній день строк дії договорів закінчився , кредитна спілка кошти йому не повертає, відсотки не нараховує. Сума недоотриманих відсотків складає 11276,28грн., нарахованої пені- 21262,40грн. Просив стягнути з відповідача на його користь 192538,68грн. та судові витрати.
Представник відповідача Петруніна В.В. в судовому засіданні позов не визнала, просила відмовити, пояснила, що вищим органом правління кредитної спілки є загальні збори, які вирішили з метою недопущення збитковості КС « Альянс» повертати тіло кредиту по 0,16 %, відсотки по 0,01% щомісячних. Правління спілки зобов»язане виконувати рішення загальних зборів. Рішення загальних зборів та спостережної ради спілки є чинним та обов»язковим для виконання всіма членами КС « Альянс».
Заслухавши пояснення сторін , дослідивши матеріали справи судом встановлені наступні факти та обставини, що регулюються нормами цивільного законодавства та Законом України « Про кредитні спілки».
- ОСОБА_1 прийнятий в члени КС «Альянс» , між ним та спілкою 21.06.07року укладено депозитний договір № 850 на залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок на умовах зворотності та платності , на строк 19 місяців у розмірі 50000грн., процентна ставка по внеску 28% річних;
- 23.10.07року між позивачем н та кредитною спілкою укладено договір № 1529 , на строк 18 місяців у розмірі 10000грн., процентна ставка по внеску 27% річних;
- 25.06.08року між позивачем н та кредитною спілкою укладено депозитні договіри № 1040 та № 1041 , на строк 19 місяців у розмірі по 50000грн. кожний , процентна ставка по внескам 30% річних;
- 21.01.09року позивач звернувся з заявою в кредитну спілку з проханням повернути кошти по депозитному договору № 850 від 21.06.07року, термін дії якого закінчився; а також розірвати депозитні договори відповідно до п.7.2 ;
- 18.02.09року правління КС « Альянс» в письмовому вигляді відмовило в поверненні коштів
Відповідно до Закону України « Про кредитні спілки « від 20.12.01року № 2908-ІІІ вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.
Відповідно до протоколу загальних зборів членів кредитної спілки « Альянс» від 17.01.09року на якому були присутні 6797 членів спілки з 12980 членів спілки, тобто більше як 50 % було ухвалено рішення, у зв»язку з фінансовою кризою в Україні, про зменшення удвічі з лютого 2009року відсоткової ставки за діючими договорами вкладів, також по закінчених договорах , строк дії яких закінчився , з 19.01.09року по 31.07.09року продовжувати їх дію на 6 місяців, при цьому основна сума вкладу не виплачується, а відсоткова ставка зменшується на 50% від зазначеної в договорі.
Відповідно до протоколу засідання позачергових загальних зборів членів кредитної спілки КС « Альянс» від 12.08.09року на якому були присутні 6535 членів спілки з 9094 членів спілки, тобто більше як 50 % було ухвалено рішення, з метою недопущення збитковості спілки , про встановлення процентної ставки в розмірі 0,01% річних по договорам про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки строк дії яких закінчився. Щомісячне повернення частини основної суми внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки ( як для діючих договорів так і для договорів строк дії яких закінчився) в розмірі не менше 0,16% в місяць від залишку основної суми
Відповідно до ст.1 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Основними принципами діяльності кредитної спілки являється : добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки; рівноправність членів ; самоврядування і гласність ( ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки» і п. 3 Статуту КС « Альянс»). Згідно ст.14 Закону України «Про кредитні спілки» і пунктів 8.1,8.2 Статуту КС « Альянс» вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори як вищий орган управління КС мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції спостережної ради або правління.
Згідно ст. 12 Закону України «Про кредитні спілки» та п. 16.1 Статуту КС « Альянс» члени кредитної спілки зобов»язані додержуватися цього Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення органів управління.
Відповідно до викладених вище положень Закону і Статуту КС « Альянс» рішення загальних зборів КС « Альянс» про введення договірної відстрочки виконання зобов»язань по поверненню депозитних вкладів, підлягає до обов»язкового виконання членами спілки та правлінням яке не має права не виконувати рішення вищого органу управління КС, тим більше , вибірково виплачувати депозитні внески, порушуючи тим самим один із основних принципів діяльності кредитної спілки щодо рівності прав її членів. Тому тимчасова відмова правління КС « Альянс» позивачу у поверненні коштів по депозитному вкладу є обґрунтованою.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позов не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 11,57,60,212-215 ЦПК України, -
ВИРІШИВ:
В задоволенні позовної заяви ОСОБА_1 до КС « Альянс» про стягнення боргу - відмовити.
Заява про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскаржування.

  
ГОЛОВУЮЧИЙ: 
Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9272318 

Приклад 4

Державний герб України
     АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 22ц-876/2010 Головуючий по 1 інстанції Категорія: 19, 27 Дерунець О.А. Доповідач в апеляційній інстанції Магда Л.Ф. УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2010 р. колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого судді Магди Л.Ф. суддів Трюхана Г.М., Василенко Л.І. при секретарі Макарчук Н.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу КС «Альянс» на заочне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2009 року по справі за позовом ОСОБА_6 до Кредитної спілки «Альянс» про розірвання договору та стягнення боргу, вивчивши матеріали справи, -
в с т а н о в и л а :
ОСОБА_6 9 квітня 2009 р. звернулася до суду з позовом до Кредитної спілки «Альянс» про розірвання договору та стягнення боргу. В позовній заяві вказувала, що являється членом КС «Альянс» і 5 січня 2009 р. між сторонами було укладено договір № 2 про залучення внеску (вкладу) члена Кредитної спілки «Альянс» на депозитний рахунок, згідно якого вона внесла на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 20000 грн., а КС «Альянс» прийняла їх на умовах зворотності та платності. Строк дії договору було встановлено 36 місяців, процентна ставка по внеску сторонами визначена в розмірі 33 % річних. Відповідач зобовязався виплатити проценти в кінці строку дії договору.
6 січня 2009 р. позивачка звернулася з заявою до КС «Альянс» з проханням розірвати депозитний договір відповідно до п. 4.1.1. у звязку з обставинами непередбачуваної сили, оскільки її дочку було терміново госпіталізовано в третю міську лікарню, і тому необхідні були кошти на її лікування.
17 січня 2009 р. на загальних зборах членів спілки, на які позивачка не була запрошена, було прийнято рішення про зменшення річної процентної ставки за діючими договорами про залучення внеску (вкладу) на депозитні рахунки з 1 лютого 2009 р. по 31 липня 2009 р. Цього ж дня позивачка повторно написала заяву про дострокове розірвання договору № 2 від 5 січня 2009 р. в звязку з одностороннім порушенням спілкою умов договору без попередження.
Однак, на прийомі у голови правління спілки Мельниченка Г.П. їй було відмовлено в розірванні договору, мотивуючи п. 2.1. розпорядження Деркомфінпослуг № 1203 від 15 жовтня 2008 р. «Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок». Між тим, вказане розпорядження скасоване розпорядженням № 213 від 26 березня 2009 р. та № 1236 від 23 жовтня 2008 р. і скасовано мораторій на дострокове розірвання за ініціативою вкладників договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Тому позивачка просила суд розірвати договір № 2 від 5 січня 2009 р. про залучення внеску (вкладу) члена Кредитної спілки «Альянс» на депозитний рахунок, стягнути з КС «Альянс» на її користь 20 000 грн. неповернутого внеску за договором, 720 грн. несплачених відсотків, 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Заочним рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2009 р. позов ОСОБА_6 задоволено. Розірвано договір № 2 від 5 січня 2009 р. про залучення внеску (вкладу) члена Кредитної спілки «Альянс» на депозитний рахунок «Пенсійний-Премія», укладений 5 січня 2009 р. між КС «Альянс» та ОСОБА_6 Стягнуто з КС «Альянс» на користь ОСОБА_6 вклад на депозитний рахунок в розмірі 20000 грн., нараховані та невиплачені по договору відсотки в сумі 720 грн., 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та 500 грн. витрат на послуги адвоката, а всього 21 250 грн. Також стягнуто з КС «Альянс» на користь держави судовий збір в сумі 207,20грн.
Не погоджуючись з заочним рішенням суду, КС «Альянс» подала апеляційну скаргу, в якій просить про скасування заочного рішення і ухвалення по справі нового рішення, яким відмовити в задоволенні позову ОСОБА_6, посилаючись на те, що рішення суду ухвалене з порушенням норм матеріального права, висновки суду не відповідають обставинам справи.
Заслухавши суддю-доповідача, представника КС «Альянс», яка підтримала апеляційну скаргу, заперечення проти доводів апеляційної скарги позивачки та її представника, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга повинна бути відхилена виходячи з наступного.
Судом в ході розгляду справи встановлено, що ОСОБА_6 являється членом КС «Альянс». 5 січня 2009 р. вона уклала із спілкою договір № 2 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Пенсійний-Премія», згідно з яким позивачка внесла на депозитний рахунок 20 тис. грн., а спілка взяла на себе зобовязання нараховувати на її вклад відсотки в розмірі 33% річних, які сплачуються в кінці дії договору. 28 січня 2009 р. ОСОБА_6 та спілка уклали додатковий договір про внесення змін до договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 2 від 5 січня 2009 р., за яким термін дії договору був визначений 5 квітня 2010 р. та нарахування відсотків на вклад було встановлено в розмірі 29% річних.
П. 4.1 вказаного договору передбачено право вкладника на дострокове розірвання договору і ОСОБА_6 таким правом скористалася, однак спілка відмовляє їй у поверненні вкладу, мотивуючи відмову рішенням загальних зборів кредитної спілки від 17 січня та 12 серпня 2009 р., якими було обмежено право позивачки та інших членів кредитної спілки на отримання сум вкладу та зменшення відсотків, передбачених договорами.
Відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України.
Згідно з абз. 3 ст. 21 цього Закону кредитна спілка відповідно до свого статуту залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
Ст. 23 вказаного Закону передбачено, що внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої ст. 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.
Відповідно до п. п. в п. 5.1 Статуту КС «Альянс» кредитна спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій так і в безготівковій формі.
П. 26.1 Статуту визначено, що внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.
Згідно з вимогами ч. ч. 1, 2 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.
Ст. 321 ЦК України встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Виходячи з наведеного, колегія суддів приходить до висновку про те, що ОСОБА_6, як власниця депозитного вкладу, порядок повернення якого визначено договором, укладеним між сторонами, має право на його витребування від кредитної спілки, незалежно від прийнятих рішень загальних зборів членів кредитної спілки, які без законних підстав обмежують її право власності на депозит та право на дострокове розірвання договору, встановлене п. 4.1 № 2 про залучення внеску (вкладу) члена Кредитної спілки «Альянс» на депозитний рахунок.
Оскільки між сторонами виникли договірні стосунки, суд, розглядаючи справу, обґрунтовано керувався вимогами ст. ст. 526, 615, 629 ЦК України та ухвалив рішення про задоволення позову ОСОБА_6
Розмір стягнутої судом суми боргу та нарахованих відсотків апелянтом не оскаржується, цей розмір визначений судом з урахуванням довідки КС «Альянс» від 22 вересня 2009 р. (а. с. 53).
ОСОБА_6 рішення суду не оскаржувала.
За наведених обставин колегія суддів не знаходить підстав для скасування рішення суду, ухваленого з дотриманням норм матеріального та процесуального права. Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 307, 308, 314, 315 ЦПК України, колегія суддів,
у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу КС «Альянс» відхилити, заочне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2009 року по справі за позовом ОСОБА_6 до Кредитної спілки «Альянс» про розірвання договору та стягнення боргу залишити без змін.
Ухвала судової колегії набирає чинності з моменту проголошення і може бути оскаржена до Верховного Суду України в касаційному порядку протягом двох місяців.
  Головуючий /підпис/
Судді /підписи/
  Згідно з оригіналом
Суддя Л.Ф.Магда
http://reyestr.court.gov.ua/Review/9725312
© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2009/05/c.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий