четверг, 5 мая 2011 г.

Справа № 2-995/11

Державний герб України
Справа № 2-995/11
П О В Т О Р Н Е  З А О Ч Н Е  Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
          05 травня 2011 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого судді –Романенко В.А.
при секретарі – Макаренко І.І., Соловей Н.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Альянс»про визнання рішень загальних зборів недійсними, -
В С Т А Н О В И В:

          ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Кредитної спілки «Альянс»про визнання рішень загальних зборів недійсними, посилаючись на те, що він є членом КС «Альянс». Між ним та відповідачем були укладені Договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. На виконання умов договорів ним були внесені депозитні вклади та сплачені членські внески.
          Своє небажання повернути позивачу його вклади вчасно, у встановлені договорами строки, відповідач обґрунтовує тим, що «12.08.2009 року в КС «Альянс»відбулися позачергові загальні збори членів КС «Альянс»на яких вищим органом управління було прийнято обов'язкове для всіх членів Спілки рішення, а саме:
          п.6. Щомісячне повернення частини основної суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (як для діючих договорів так і для договорів, строк дії яких не закінчився) в розмірі не менше 0,16% в місяць від залишку основної суми».
          Вважає, що дане рішення грубо порушує його права і є таким, що не відповідає нормам чинного законодавства.
          Невідповідність полягає у наступному. Відповідно до загального тлумачення юридичних термінів «Внесок (вклад) на депозитний рахунок - кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України. Нарахування плати (процентів) на внесок (вклад) на депозитний рахунок здійснюється згідно умов укладеного договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань».
          Відповідно до п. 2 ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки»«Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та свого статуту.»Проте в п.1. цієї ж ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки»встановлено вичерпний перелік формування майна кредитної спілки і в ньому чітко вказано «Майно кредитної спілки формується за рахунок: вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки)».
          Тобто, у відповідності зі ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки спілки не є власністю спілки. А отже спілка не може володіти, користуватись і розпоряджатись та приймати будь-які рішення з питань, котрі стосуються внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, оскільки такі внески їй не належать.
          Статутом КС «Альянс», а саме п.18.1 також встановлено, що внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки не належать до майна спілки.
          Відповідно до п. З. ст. З ЗУ «Про кредитні спілки»«Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки».
          Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про кредитні спілки»«Кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів».
          Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про кредитні спілки»«Кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України».
          У відповідності до п. 26.1 Статуту КС «Альянс»«Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності».
          У відповідності до п.17.10 Статуту КС «Альянс»«Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором».
          У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» «внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти плата (проценти) належить членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно укладених з членом кредитної спілки договорами».
          Таким чином, рішення про повернення членам кредитної спілки належних їм на праві приватної власності внесків не своєчасно (в день закінчення терміну дії договору), а частинами по 0,16% щомісяця протягом невизначеного терміну вступає в протиріччя з Законом України «Про кредитні спілки»та Статутом КС «Альянс».
          Оскаржуване рішення про повернення членам кредитної спілки належних їм на праві приватної власності внесків не своєчасно (в день закінчення терміну дії договору), а частинами по 0,16% щомісяця протягом невизначеного терміну прямо суперечить нормам ЦК України, обмежує їх права, як власників та не дає їм можливість володіти і розпоряджатись своїм майном на власний розсуд.
          Відповідно до чинного законодавства ніхто не може бути примусово позбавлений права на володіння своєю власністю, в той час як приймаючи оскаржуване рішення загальних зборів кредитна спілка розпорядилась його коштами всупереч його волі, тобто він був в примусовому порядку позбавлений права на вчасне отримання і володіння своїми коштами.
          Отже, рішення загальних зборів про повернення членам кредитної спілки належних йому на праві приватної власності внесків не своєчасно (в день закінчення терміну дії договору), а частинами по 0,16% щомісяця протягом невизначеного терміну не відповідає Конституції України та порушує його конституційні права на володіння, користування і розпорядження своєю власністю (тобто його коштами, внесеними на депозитний рахунок відповідача).
          Даним рішенням він був позбавлений можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися своєю власністю - грошовими коштами, внесеними на депозитні рахунки відповідача.
          Таким чином, рішення позачергових загальних зборів КС «Альянс» від 12.08.2009 року, суперечить як Конституції України, так і іншим законодавчим актам України в частині позбавлення позивача на власний розсуд користуватися та розпоряджатися належним позивачу на праві приватної власності майном.
          Просить суд визнати рішення позачергових загальних зборів КС «Альянс»від 12.08.2009 року недійсним на підставі його невідповідності нормам чинного законодавства.
          21 грудня 2010 року позивач надав суду заяву про уточнення позовних вимог, в якій просить суд визнати недійсними п.п.4,6 рішення позачергових загальних зборів членів кредитної спілки «Альянс»від 12.08.2009 року які містяться в протоколі від 12.08.2009 року на підставі їх невідповідності нормам чинного законодавства, посилаючись на те, що відповідно до протоколу позачергових загальних зборів членів КС «Альянс»від 12.08.2009 року, на порядок денний було винесено питання «п.2. Затвердження плану відновлення фінансової стабільності кредитної спілки «Альянс». По даному питанню було вирішено: «п А Встановлення процентної ставки в розмірі 0,01% річних по договорам про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки строк дії яких не закінчився. п.6. Щомісячне повернення частини основної суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (як діючих договорів так і для договорів строк дії яких закінчився) в розмірі не менше 0,16% в місяць від залишку основної суми.»Саме дані пункти рішення позачергових загальних зборів членів КС «Альянс»порушують право позивача на вільне володіння і розпоряджання належними йому на праві приватної власності коштами.
          В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_2 позовні вимоги підтримала в повному обсязі та просила суд їх задовольнити.
          Представник відповідача в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, хоча про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, з заявами до суду не звертався.
          Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали цивільної справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення.
          Судом встановлено, що позивач є членом КС «Альянс». Між ним та відповідачем були укладені Договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. На виконання умов договорів ним були внесені депозитні вклади та сплачені членські внески.
          Своє небажання повернути позивачу його вклади вчасно, у встановлені договорами строки, відповідач обґрунтовує тим, що «12.08.2009 року в КС «Альянс»відбулися позачергові загальні збори членів КС «Альянс»на яких вищим органом управління було прийнято обов'язкове для всіх членів Спілки рішення, а саме:
          п.6. Щомісячне повернення частини основної суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (як для діючих договорів так і для договорів, строк дії яких не закінчився) в розмірі не менше 0,16% в місяць від залишку основної суми».
          ЗУ «Про кредитні спілки»і Статутом КС «Альянс»передбачено, що вищим органом правління є загальні збори членів КС «Альянс».
Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів членів КС «Альянс»від 12.08.2009 року, на порядок денний було винесено питання «п.2. Затвердження плану відновлення фінансової стабільності кредитної спілки «.Альянс». По даному питанню було вирішено: «п А Встановлення процентної ставки в розмірі 0,01% річних по договорам про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки строк дії яких не закінчився. п.6. Щомісячне повернення частини основної суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (як діючих договорів так і для договорів строк дії яких закінчився) в розмірі не менше 0,16% в місяць від залишку основної суми.»
          Саме дані пункти рішення позачергових загальних зборів членів КС «Альянс»порушують право позивача на вільне володіння і розпоряджання належними йому на праві приватної власності коштами.
          Дане рішення грубо порушує права членів кредитної спілки (вкладників) і є таким, що не відповідає нормам чинного законодавства.
          Внесок (вклад) на депозитний рахунок - кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України. Нарахування плати (процентів) на внесок (вклад) на депозитний рахунок здійснюється згідно умов укладеного договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань.
          Відповідно до п. 2 ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки»«Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та свого статуту.»Проте в п.1. цієї ж ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки»встановлено вичерпний перелік формування майна кредитної спілки і в ньому чітко зазначено «Майно кредитної спілки формується за рахунок: вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки)».
          Відповідності зі ст. 19 ЗУ «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки спілки не є власністю спілки. А отже спілка не може володіти, користуватись і розпоряджатись та приймати будь-які рішення з питань, котрі стосуються внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок, оскільки такі внески їй не належать.
          Статутом КС «Альянс», п.18.1 також встановлено, що внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки не належать до майна спілки.
          Відповідно до п. З. ст. З ЗУ «Про кредитні спілки»кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки».
          Згідно до ст. 5 ЗУ «Про кредитні спілки кредитні»спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
          Статтею 7 ЗУ «Про кредитні спілки»передбачено - кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України».
          У відповідності до п. 26.1 Статуту КС «Альянс»внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.
          Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором, у відповідності до п.17.10 Статуту КС «Альянс.
          Відповідно до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки»внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти плата (проценти) належить членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно укладених з членом кредитної спілки договорами.
          Рішення КС «Альянс»про повернення членам кредитної спілки належних їм на праві приватної власності внесків не своєчасно (в день закінчення терміну дії договору), а частинами по 0,16% щомісяця протягом невизначеного терміну суперечить Закону України «Про кредитні спілки»та Статуту КС «Альянс».
          Стаття 316 ЦК України передбачає - правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
Згідно до ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
          Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, відповідно до ст. 321 ЦК України.
          Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
          Відповідно до вимог ст. 22 Конституції України конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані».
          Згідно до ст. 64 Конституції України конституційні права не можуть бути обмежені.
          Нормативно-правові акти приймаються на підставі Конституції України і повинні відповідати їй, що передбачено ст. 8 Конституції України.
          Оскаржуване рішення про повернення членам кредитної спілки належних їм на праві приватної власності внесків не своєчасно (в день закінчення терміну дії договору), а частинами по 0,16% щомісяця протягом невизначеного терміну прямо суперечить нормам ЦК України, Конституції України, обмежує їх права, як власників та не дає їм можливість володіти і розпоряджатись своїм майном на власний розсуд, порушує їх конституційні права на володіння, користування і розпорядження свою власністю (тобто їх коштами, внесеними на депозитний рахунок відповідача).
          Відповідно до діючого чинного законодавства ніхто не може бути примусово позбавлений права на володіння своєю власністю, в той час як приймаючи оскаржуване рішення загальних зборів кредитна спілка розпорядилась коштами вкладників всупереч їх волі, тобто вони були в примусовому порядку позбавлені права на вчасне отримання і володіння своїми коштами.
          Даним рішенням КС «Альянс»вкладники були позбавлені можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися своєю власністю - грошовими коштами, внесеними на депозитні рахунки відповідача.
          Відповідно до розпорядження № 238 від 09.04.2009 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до небанківських кредитних установ, членів кредитних спілок, учасників та вкладників інших небанківських кредитних установ»- Держфінпослуг наголошує на пріоритетності у своїй діяльності захисту інтересів споживачів фінансових послуг як в цілому на ринках небанківських фінансових послуг, так і безпосередньо у сфері діяльності небанківських кредитних установ.
          Розпорядженням Держфінпослуг від 26.03.2009 року № 213 скасовані розпорядження Держфінпослуг від 15.10.2008 року № 1203 «Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок»та від 23.10.2008 року № 1236 «Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 15.10.2008 року № 1203». таким чином, жодних обмежень для виконання договірних та інших зобов’язань перед членами, вкладниками у кредитних спілок на сьогодні не існує. невиконання договірних зобов’язань є прямим порушенням конституційних прав громадян, порядку надання фінансових послуг.
          Держфінпослуг вважає неприпустимою наявність у діяльності кредитних спілок та інших небанківських кредитних установ порушень вимог законодавства про фінансові послуги в частині: обмеження та/або порушення права члена кредитної спіли щодо отримання основної суми грошових коштів, залучених за укладеними договорами, та відсотків, нарахованих згідно з умовами договорів при достроковому розірванні та/або по закінченню терміну дії відповідного договору, в тому числі шляхом відмови від виконання зобов’язань, висування вимог щодо обов’язкової пролонгації договору, пролонгації договору кредитною спілкою в односторонньому порядку; невиконання кредитними спілками своїх зобов’язань в порядку, терміни та строки згідно з укладеними договорами; прийняття органами управління кредитних спілок рішень, що суперечать вимогам чинного законодавства, в тому числі обмежують та/або порушують права членів кредитних спілок, учасників та вкладників інших небанківських кредитних установ на користування фінансовими послугами.
          Таким чином, п.п. 4,6 рішення позачергових загальних зборів членів кредитної спілки «Альянс»від 12.08.2009 року, які містяться в протоколі від 12.08.2009 року, суперечить як Конституції України, так і іншим законодавчим актам України в частині позбавлення позивача на власний розсуд користуватися та розпоряджатися належним позивачу на праві приватної власності майном.
          Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання, або оспорювання, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
          Суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.
          Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення.
Керуючись Конституцією України, ст.ст. 10, 11, 169, 209, 212, 214-215, 218, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 316, 317, 319, 321 ЦК України, Законом України «Про кредитні спілки», Статутом Кредитної спілки «Альянс», розпорядження № 238 від 09.04.2009 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до небанківських кредитних установ, членів кредитних спілок, учасників та вкладників інших небанківських кредитних установ», суд
В И Р І Ш И В:
Позов задовольнити.
Визнати п.п. 4,6 рішення позачергових загальних зборів членів кредитної спілки «Альянс»від 12.08.2009 року, які містяться в протоколі від 12.08.2009 року –недійсним.
          Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом десяти днів з моменту його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

           Головуючий:

Категорія справи: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/17678509


Комментариев нет:

Отправить комментарий