четверг, 28 августа 2014 г.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 4490а-1 від 28.08.2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 4490а-1 від 28.08.2014
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена нагальною потребою щодо забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України, прав і свобод громадянин України, що стали внутрішньо переміщеними особами, внаслідок тимчасової окупації частини території України, або яких змусили покинути своє місце проживання, у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Запропонованим законопроектом передбачено забезпечення внутрішньо переміщених осіб можливості реалізації їх прав і свобод, а також завдяки організаційно-інформаційним засобам забезпечити для них належні умови соціальної адаптації.

2. Мета й завдання прийняття законопроекту
Основним завданням і метою цього законопроекту є забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України, прав і свобод внутрішньо переселених осіб - громадян України,  а також завдяки організаційно-інформаційним засобам забезпечити для них належні умови соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні, продовження здобуття освіти, сприяння можливості залучення коштів гуманітарної, благодійної допомоги, в т.ч. – з боку міжнародних установ, організацій та закордонних країн.
 
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Запропонований проект закону України спрямований на вирішення нагальних питань з обліку та життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей у нових умовах проживання, спрощення порядку тимчасової реєстрації вимушених переселенців, містить норми щодо удосконалення порядку та скорочення граничних строків розгляду заяв про оформлення, переоформлення, продовження соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, забезпечення їх соціальними та медичними послугами.
Цей законопроект також передбачає створення правових передумов з розробки спеціальних комплексних державних програм, створення та ведення єдиного реєстру та бази даних з внутрішньо переміщених осіб, надання вимушеним переселенцям інформації щодо місць поселення та можливостей працевлаштування, забезпечення державою функціонування системи гарантій соціального та пенсійного забезпечення, а також стосується питання щодо фінансування витрат, пов'язаних з тимчасовим поселенням сімей внутрішньо переміщених осіб у державні та комунальні заклади, в тому числі із можливостями найшвидшого залучення ресурсів міжнародних організацій, міжнародної технічної допомоги для облаштування місць довгострокового розміщення внутрішньо переміщених осіб та засад розбудови для них відповідної житлової інфраструктури.
Законопроект, що пропонується, було розроблено за участю представників УКБ ООН, ОБСЄ, Державної міграційної служби, представників громадських організацій внутрішньо переміщених осіб на базі запропонованого проекту Харківської правничої групи, після внесення поправок до його первинної редакції Міністерством юстиції України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»  №1207-VII від 15 квітня 2014 року.
З цього приводу слід зазначити, що Закон України  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» не містить за структурою та змішаними публічно-приватними правовідносинами власної редакції чітко визначеної сфери врегулювання суспільних правовідносин, та потребує додаткових належних та комплексних заходів для практичної реалізації положень Розділу II  Конституції України, (ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА), внаслідок чого низка прав і свобод громадян України, що стали внутрішньо переміщеними особами, залишились фактично декларативними. Саме ці обставини і стали метою підготування проекту Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього Закону потребує джерел додаткового фінансування, проте за алгоритмом його реалізації це буде здійснюватись не за рахунок збільшення видатків Державного бюджету України, а за рахунок зняття діючих на поточний час перешкод в отриманні коштів міжнародної гуманітарної та технічної допомоги, благодійних коштів з боку національних та міжнародних установ та організацій, а також шляхом зменшення відсотків за цільовими кредитними програмами за рахунок комерційних прибутків банківських установ у виключних цілях будівництва житла внутрішньо переміщеними особами у спосіб та за порядком, що розроблятимуть Кабінет Міністрів України із Національним банком України.
Поряд з тим, законопроект передбачає також і право на відшкодування витрат в порядку регресних вимог України до держави-окупанта (у міжнародних судових органах), внаслідок протиправних дій з боку якої і відбулось таке масове внутрішнє переселення громадян України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Результатом прийняття цього законопроекту стануть позитивні наслідки, а саме: забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України прав, свобод та законних інтересів громадян України, що стали внутрішньо переміщеними особами внаслідок дії обставин тимчасової окупації території АР Крим, масових порушень прав людини в умовах збройного конфлікту, а також за умов надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Щодо актуальності цього законопроекту слід особливо зазначити, що в поточних умовах суспільно-політичного розвитку держави, вирішення питання соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб, є важливою складовою законодавчого врегулювання гарантованих Основним Законом прав і свобод громадян, кількість яких вже перевищує 100 тисяч осіб, а тому становить важливий фактор в уникненні небажаних проявів соціальної напруги в суспільстві напередодні осінньо-зимового періоду та під час проведення позачергових парламентських виборів.


Народні депутати України

Пацкан В.В.
Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Луценко І.С.
Шевченко А.В.
Бенюк Б.М.
Кайда О.П.Комментариев нет:

Отправить комментарий