четверг, 3 июня 2010 г.

Навіщо нам кредитно-кооперативна ТСК


03.06.2010
Навіщо нам кредитно-кооперативна ТСК ?
Слід зазначити, що рух кредитних спілок в Україні динамічно розвивається з 1992 року. На даний момент у Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про майже 800 кредитних спілок, сумарні активи яких перевищують 4 млрд. гривень, а загальна кількість їх членів складає більш 2 млн. осіб. На сьогодні більшість кредитних спілок працює стабільно та із задовільним дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги і захисту прав споживачів. Досягнуто значних позитивних результатів в розвитку ринку кооперативного кредитування. Кредитні спілки забезпечують розв’язання проблем соціально незахищених верств населення і фінансову підтримку суб’єктів малого підприємництва та фермерських господарств, надають фінансові послуги переважно тим категоріям населення, робота з якими не є пріоритетною для банків. Розширення видів кредитування кредитними спілками сприяє поступовому збільшенню конкуренції на ринку фінансових послуг, що позитивно позначається на їх якості та ціні. Саме тому Уряд, Верховна Рада України, більшість місцевих органів влади в цілому підтримують розвиток кредитних спілок, як важливого чинника самоорганізації населення та вагомої складової фінансового сектору країни.
В той же час, частина кредитних спілок здійснює свою діяльність на ринку фінансових послуг із значними ризиками для вкладників, а подекуди  із порушеннями законодавства, в тому числі і кримінального. І хоча кількість таких кредитних спілок є незначною в порівнянні з їх загальною кількістю (орієнтовно близько 10-12%), вони становлять реальну соціальну небезпеку та можуть призвести до дискредитації і втрати довіри до системи кредитних спілок в цілому. Серед зазначених кредитних спілок особливої уваги заслуговують ті, які реалізують різноманітні сумнівні фінансові схеми, зокрема, за участю банків страхових компаній та торгових мереж, а також ті, що фактично працюють в режимі “фінансових пірамід”, пропонуючи своїм членам високі відсотки за вкладами, незабезпечені реальними доходами від кредитної діяльності. При цьому, реакція на такого роду випадки з боку державних органів, покликаних згідно законодавства здійснювати контроль за діяльністю кредитних спілок, часто виявляється несвоєчасною, недостатньою та неефективною.
Ситуація ускладнюється тим, що діяльність значної кількості кредитних спілок, в силу недосконалості законодавства, неповною мірою відповідає основоположним кооперативним принципам в сфері управління, внутрішнього контролю, розкриття інформації та уникнення конфлікту інтересів. В свою чергу, управлінські та операційні ризики зумовлюють існування суттєвих фінансових ризиків у діяльності частини кредитних спілок, а ринкова інфраструктура, що покликана мінімізувати такі ризики, практично відсутня. Зокрема, незважаючи на існування започаткованих на засадах саморегулювання корпоративних стабілізаційних програм та компенсаційних схем, що утворені та реалізуються всеукраїнськими асоціаціями кредитних спілок, в Україні відсутня єдина загальнонаціональна система підтримання фінансової стабільності та фінансового оздоровлення кредитних спілок. Значною проблемою у діяльності кредитних спілок залишається відсутність централізованих джерел підтримання  їх ліквідності та загальнодержавної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок. Для кредитних спілок, як і для інших фінансових установ характерний низький рівень фінансової освіченості та поінформованості їх членів про гарантовані законом права щодо отримання інформації і управління діяльністю кредитною спілкою.
Згадані проблеми у діяльності кредитних спілок протягом кількох останніх років, та особливо з початку фінансової кризи, призвели до фактичного банкрутства десятків кредитних спілок та втрати заощаджень у тисяч їх членів. Зокрема, це стосується таких кредитних спілок як кредитна спілка «Слав’янська» (Донецьк), кредитна спілка «Алчевська» (Алчевськ Луганської області), кредитна спілка «Сідней плюс» (Заліщики Тернопільської області), кредитна спілка «Срібні джерела» (Харків), кредитна спілка «Народна скриня» (Заставна Чернівецької області), кредитна спілка «Укркредитсервіс» (Київ), кредитна спілка «Афіна» (Одеса), кредитна спілка «Фортеця» (Черкаси), кредитна спілка «Християнська злагода» (Львів) та інших. 
Виходячи з вищевказаного, є актуальним проведення невідкладного комплексного аналізу та надання правової оцінки з боку Верховної Ради України обставинам та причинам сучасного стану справ в системі кредитної кооперації  України, а також вироблення цілісних пропозицій щодо усунення законодавчих та інституційних передумов для масового порушення прав споживачів небанківських фінансових послуг.
Народні депутати України: Прасолов І. М., Пеклушенко О. М., Клименко О. І.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37847

© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий